Właściwości i wykorzystanie pianki EVA

Styropian jako tańsza alternatywa dla tworzyw sztucznych, np. pianki PE, dużo gorzej sprawdza się w roli opakowania ochronnego dla produktów delikatnych.
Decydują o tym jego właściwości mechaniczne i fizykochemiczne.

Styropian, w odróżnieniu np. od polietylenu:

  • kruszy się, jest nieodporny na ścieranie
  • gorzej amortyzuje wstrząsy i drgania
  • cechuje się mniejszą elastycznością
  • trudniej mu nadać pożądany kształt
  • jest palny
  • nie podlega recyklingowi.

Ważne jest, by w dobie szukania rozwiązań przyjaznych dla środowiska naturalnego, zdjąć odium kategorycznej szkodliwości ekologicznej tworzyw sztucznych.
Zbyt niska jest obecnie świadomość konsumentów, że to nie plastik sam w sobie jest zły, ale jego nadużywanie i brak segregacji, uniemożliwiający jego powtórne wykorzystywanie.